De la Rose kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

 

Veebipoe De la Rose (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Tekikoda (registrikood 14129424), asukohaga Viljandi linn, Kauge 36-2.

 

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad OÜ Tekikoda ja ostu sooritanud isiku (ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ostmisel-müümisel www.delarose.ee müügikeskkonnas (e-poes).

Tasumine toimub eurodes.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

 

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 

Tasumine

Veebipoes sooritatud ostude eest tasub ostja 100% ettemaksuna.

Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, Coop pank, LHV Pank).

Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – Maksekeskus AS (http://maksekeskus.ee/) turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga andmetele.

Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse ostjale e-posti teel tellimuse kinnitus.

 

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: EU riigid

Kaup saadetakse kliendile kas Smartposti või Omniva pakiautomaatide abil.

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 14 kalendripäeva jooksul.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

 

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@delarose.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

 

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Tekikoda OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Tekikoda OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Privaatsuspoliitika

1. EESMÄRK
1.1 Privaatsuspoliitikaga (“Privaatsuspoliitika”) määratakse kindlaks põhimõtteid, mille alusel Tekikoda OÜ (“Ettevõte”) seoses teenuste osutamisega isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel Ettevõte isikuandmeid töötleb

1.2 Privaatsuspoliitika kehtib kõikide isikute suhtes, kes kasutavad Ettevõtte teenuseid ja veebilehte ning esitavad Ettevõtte teenuste kohta päringuid.

1.3 Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, “GDPR”) ja täpsustab selle rakendamise põhimõtteid ettevõtte poolt.
1.4 Privaatsuspoliitika on Ettevõtte kõigi lepingute osa. Külastades veebilehte, esitades Ettevõttele päringuid teenuste kohta ja asudes Ettevõtte teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega.

2. MÕISTED
Isik tähendab Klienti, Kliendiga seotud isikut või Külastajat.
Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Ettevõtte teenust.
Kliendiga seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Ettevõte lepingu täitmiseks töötleb.
Külastaja tähendab isikut, kes külastab Ettevõtte veebilehte.
Andmed tähendavad Isiku isikuandmeid, mis saavad Ettevõttele teatavaks seoses Kliendi poolt Ettevõtte teenuste kasutamisega või nende kohta päringute tegemisega.
Meie tähendab Ettevõtet.
Veebileht tähendab Ettevõtte veebilehte.
Teenused tähendavad Ettevõtte osutatavaid teenuseid.
Leping tähendab Kliendiga teenuse osutamiseks sõlmitud lepingut.
Kõik ainsuses nimetatud Mõisted on kohalduvad ka mitmusele.

3. MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME
3.1 Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda Klientidele parimaid Teenuseid, täita Teenuse osutamiseks sõlmitavat lepingut ning vastata Teenuste kohta esitatud päringutele. Kliendiandmete kogumisel piirdume minimaalsega, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks.
3.2 Ettevõte kogub isikuandmeid:
3.2.1 Ettevõtte teenuste tellimisel ja kasutamisel ning Lepingu sõlmimisel;
3.2.2 Ettevõttele või ettevõtte kaudu infopäringu saatmisel;
3.3 Andmete töötlemine on vajalik, et Ettevõttel oleks võimalik osutada Kliendile Teenuseid, vastata infopäringutele ja tagada soovijatele tellitud uudiskirja saatmine.
3.4 Andmete töötlemise aluseks on Isiku nõusolek, Leping või seadus

4. MILLEKS ME ISIKUANDMEID KASUTAME
4.1 Ettevõte võib kasutada Kliendi, Kliendiga seotud isiku Andmeid lepingu täitmiseks õigusaktide alusel ilma Isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:
4.1.1 Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimiseks;
4.1.2. Kliendile Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks ja Teenustega seotud nõustamiseks;
4.1.3 Ettevõtte veebilehe ja elektroonilise lahenduse logide tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, hoolduseks ja arenduseks, Lepinguga seotud andmete hoidmiseks ja säilitamiseks (sh pilveteenuste abil);
4.1.4 Teenuste ning Kliendi ja Külastaja kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, Teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks Teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;
4.1.5 Arvete vormistamiseks ja väljastamiseks;
4.1.6 Teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe edastamine Ettevõttele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms), samuti äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks;
4.1.7 Kliendile e-posti teel Teenuste kohta teabe saatmiseks;
4.1.8 Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning Kliendi rahulolu mõõtmiseks;
4.1.9 Ettevõtte rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh Andmete edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele;
4.1.10 Võimaldamaks ja kontrollimaks Kliendi ja Kasutaja ligipääsu digitaalsetele kanalitele digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks ning vaadete kohandamiseks seadmele, samuti selleks, et vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist, tagades info turvalisuse, tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri ja arendada Teenuseid testimise ja parandamise kaudu;
4.1.11 Muul viisil Lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisel ja täitmisel abistamiseks Teenuste osutamiseks või enda õiguste kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.
4.2 Kliendil ei ole võimalik keelduda Andmete töötlemisest punktides 4.1.1 – 4.1.11 eesmärkidel, kuivõrd see muudaks võimatuks talle Teenuse osutamise.

5. MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME
5.1 Punktides 4.1.1 – 4.1.11 nimetatud eesmärkidel töötleb Ettevõte järgmiseid Andmeid:
5.1.1 Kliendi nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, pangakonto number, arve ja tasumise andmed
5.1.2 Kliendiga seotud isiku nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress;
5.1.3 Andmed Kliendi poolt Ettevõtte Teenuste kasutamise kohta: Andmed Teenuste kasutamise alguse ja perioodi kohta, Andmed Kliendi tellimuste kohta, Andmed Lepinguga seotud tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta, Andmed elektroonilistes kanalites tehtud valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud Andmed ja muud Ettevõtte Teenuste kasutamist puudutavad Andmed.
5.1.4 Muud Andmed, mida Ettevõte võib mõistlikus ulatuses ja vajalikus koosseisus Lepingu täitmiseks töödelda.

6. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME
6.1 Peame Isiku privaatsust ja tema Andmete kaitset väga oluliseks ning teeme parimaid pingutusi Andmete turvalisuseks ja kaitseks.
6.2 Kaitseme isikuandmeid turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, mille alusel kehtestatud meetmed tagavad Andmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamise ning ohtude ennetamise.
6.3 Tagame Andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja headele äritavadele.
6.4 Andmete kaitse igapäevategevustes on reguleeritud Ettevõtte sisemiste turvareeglitega, mille kohaselt vastutavad töötajad Andmete kaitse meetmete rakendamise eest. Ligipääs Isiku Andmetele on vaid töötajatel, kel on tööülesannete täitmiseks vajadus ja õigus töödelda Andmeid ulatuses, mis on vajalik.
6.5 Andmete kaitse Ettevõtte volitatud töötlejate poolt on reguleeritud volitatud töötlejaga sõlmitud koostöölepinguga, millega nõutakse, et volitatud töötlejad järgiksid ja oleksid vastutavad Andmekaitse nõuete täitmise eest.

7. KUIDAS ME KASUTAME ANDMEID TURUNDUSEKS
7.1 Ettevõttel on õigus kasutada Lepingu alusel Kliendi Andmeid Teenuste ja teenuskeskkonna turunduslikuks ja statistiliseks analüüsiks (nt tüüpiline käitumine ja kasutusviis), kombineerides välistest allikatest saadud andmeid sisemiste andmetega, eesmärgiga teha kindlaks isiku kasutusvajadused ning eelistused.
7.2 Ettevõttel on õigus esitada ja edastada Klientidele ning muudele isikutele Lepingu või nõusoleku alusel elektroonilisi ja muid pakkumisi, mille on koostanud Ettevõte või Ettevõtte koostööpartner, eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate teenuste info parem ja kiirem jõudmine adressaadini.
7.3 Isikul on võimalik anda Ettevõttele nõusolek elektrooniliste, muude personaalsete, samuti profiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest Ettevõttele veebilehel olevatel kontaktidel.
7.4 Kliendile pakkumiste esitamine on lubatud Lepingu, nõusoleku ja Ettevõtte õigustatud huvi alusel, kui Isik ei ole turunduspakkumistest loobunud. Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku talle Ettevõtte poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste ja punktis 7.3 nimetatud pakkumiste saatmiseks. Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni või kuni Lepingu lõppemiseni.
7.5 Isik võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada ja nõusolek tagasi võtta.

8. MILLISEL JUHUL ME ANDMEID JAGAME
Ettevõte jagab Andmeid järgmistel juhtudel:
8.1 Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutuste (nt õiguskaitseorganid) nõudel;
8.2 Teenuse osutamisega seotud ettevõtetele, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik;
8.3 Õigus- ja finantskonsultantidele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on Teenuse osutamiseks, Ettevõtte kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.

9. ANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJALE
9.1 Ettevõte töötleb Klientide ja Klientidega seotud isikute Andmeid vastutava töötlejana, kehtestades Andmete töötlemise juhised.
9.2 Ettevõte edastab Andmed volitatud sama grupi ettevõtte töötlejatele, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik. Volitatud töötlejateks on Ettevõtte partnerid, kelle teenuseid ettevõte vahendab, ettevõtted, kes pakuvad ettevõtele veebihaldusteenuseid.
9.3 Ettevõte annab Andmete töötlemise õiguse volitatud töötlejatele lepingu alusel, millega volitatud töötleja on kohustatud tagama ja vastutama Andmete õigusaktidele vastava töötlemise eest, tagades andmekaitse nõuete täitmise vastavalt Euroopa Liidu (isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja Eesti õigusaktidele ning vastutama Andmete turvalisuse eest.

10. MILLISE AJANI ME ANDMEID SÄILITAME
10.1 Ettevõte ei töötle Andmeid kauem, kui on vajalik. Ettevõte säilitab Andmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni – üldjuhul Lepingu lõppemiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms)

11. MILLISED ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED ME TAGAME
11.1 Kliendil, Kliendiga seotud isikul on vastavalt õigusaktidele õigus:
11.1.1 Saada Ettevõttelt teavet tema Andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;
11.1.2 Nõuda Ettevõttelt Andmete kasutamise lõpetamist, Andmete parandamist ja kustutamist;
11.1.3 Anda nõusolek või võtta see tagasi Andmete kasutamiseks otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil;
11.1.4 Võtta Andmete kaitseks ühendust andmekaitse järelvalvega või pöörduda kohtusse;
11.1.5 Nõuda talle Andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist;
11.1.6 Nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel

12. MEIE KONTAKTID
Meie kontakt teadete, päringute ja tahteavalduste esitamiseks:
12.1 Ettevõtte e-post: info@delarose.ee

14. MUUDATUSED

14.1 Ettevõttel on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe www.delarose.ee kaudu.

 

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@delarose.ee või helistada telefonil: +372 534 258 30.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.